Ashford 10 inch Rigid Heddle
Ashford 10 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS10
$29.00

Ashford 12 inch Rigid Heddle
Ashford 12 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS12
$34.00

Ashford 16 inch Rigid Heddle
Ashford 16 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS16
$36.00

Ashford 20 inch Rigid Heddle
Ashford 20 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS20
$41.00

Ashford 24 inch Rigid Heddle
Ashford 24 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS24
$43.00

Ashford 28 inch Rigid Heddle
Ashford 28 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS28
$51.00

Ashford 32 inch Rigid Heddle
Ashford 32 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS32
$52.50

Ashford 48 inch Rigid Heddle
Ashford 48 inch Rigid Heddle

Item #: WA-RH-AS48
$112.00

Ashford Variable Dent Reed
Ashford Variable Dent Reed

Item #: WA-RH-AVD-
$96.00 - $129.00

Kromski 8 inch Harp Heddle
Kromski 8 inch Harp Heddle

Item #: WA-RH-HP08
$37.00

Kromski 16 inch Harp Heddle
Kromski 16 inch Harp Heddle

Item #: WA-RH-HP16
$58.00

Kromski 24 inch Harp Heddle
Kromski 24 inch Harp Heddle

Item #: WA-RH-HP24
$68.00

Kromski 32 inch Harp Heddle
Kromski 32 inch Harp Heddle

Item #: WA-RH-HP32
$80.00

Schacht 10 inch Cricket Rigid Heddle
Schacht 10 inch Cricket Rigid Heddle

Item #: WA-RH-SCCR
$39.00

Schacht 20 inch Flip Rigid Heddle
Schacht 20 inch Flip Rigid Heddle

Item #: WA-RH-SF20
$61.00

2